Bc. et Bc. MARTIN GALBAVÝ

Martin Galbavý

psychoanalytický a rodinný psychoterapeut

tel.: 608 411 862

e-mail:  martin.galbavy@seznam.cz

web:
www.galbavy-psychoterapie.cz


Rozhodnutí zajít za psychologem bývá většinou obtížné. Provází ho obavy a váhání, lidem často trvá celé měsíce, než se odhodlají k prvnímu kroku. Pokusím se Vám rozhodování ulehčit tím, že Vám popíši, jak probíhá psychoterapie a co můžete očekávat od prvního sezení.

Na prvním sezení Vás požádám, abyste mi popsal/a, co Vás ke mně přivedlo. Bude mě zajímat, jak to chodí ve Vašem životě a zejména ve Vašich důležitých vztazích.

Ke konci sezení si sdělíme, co mi ve Vašem příběhu přijde důležité, kde vidím zdroj Vašich problémů, co pro sebe můžete sám/a udělat a jakým směrem by se mohla ubírat naše spolupráce.

O mně

Vystudoval jsem psychologii a sociologii na FSS MU v Brně a andragogiku v profilaci na personální management na FF UP v Olomouci. Následně pak specializaci školní psycholog na FF UP v Olomouci a metodik prevence na FF UK v Praze. Absolvoval jsem 5-ti letý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR, 5-ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii, 4 letý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, výcvik v dyadické psychoterapii, hypnoterapii a řadu dalších specializačních výcviků pro práci s dětmi a rodinou. V současné době dokončuji výcvik dětské psychoanalytické psychoterapie v ČSPAP.
Pracoval jsem jako školní psycholog, lektor a metodik primární prevence, sociální pracovník v NZDM a psychoterapeut. V posledních letech se věnuji především práci s dětmi a dospívajícími. V současné době přednáším pro různé instituce práci s traumatizovanými dětmi a poruchy attachmentu, spolupracuji s neziskovou organizací Za branou, která se věnuje lidem ve výkonu trestu, s Terapeutickým centrem Modré dveře, které pracuje s duševně nemocnými a s Centrem Locika, které se věnuje tématu násilí v blízkých vztazích.

Vzdělání

1997 - 2000 FF UP Andragogika

1999 - 2008 FSS MU Psychologie, sociologie

2009 - 2011 FF UP Školní psycholog a speciální pedagog na ZŠ a SŠ

2009 - 2011 FF UK Metodik prevence

Akreditovaný výcvik

2000 - 2004 BIG SUR - psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik

2008 - 2013 IAPSA - výcvik v psychoanalytické psychoterapii

2013 - 2017 Rodinná terapie psychosomatických poruch

2014 - 2015 Výcvik v dyadické psychoterapii