MGR. PETRA STEHLÍKOVÁ

Mgr. Petra Stehlíková

telefon: 704 747 615

e-mail: petra-stehlik@seznam.cz

aktuální informace:

23.7.-5.8. DOVOLONÁ

Moje práce vychází z přístupu, který se jmenuje daseinsanalýza. Daseinsanalýza svým zaměřením staví na zachování původních a přirozených lidských skutečností, zkušeností a hodnot a zároveň podněcuje k obnově lidské svobody a odpovědnosti. Jejím cílem není klientovo přizpůsobení, ale "naplnění jeho bytí". Poradenství ho má přivést k poznání a plnému využívání vlastních možností. Cílem je vlastní klientovo sebepoznání, sebeaktualizace, sebezdokonalení, tedy naopak cílem není klientovo co nejdokonalejší přizpůsobení se společnosti, ale nalezení vlastních možností, schopností volby.

Co nabízím

Individuální, rodinné a párové poradenství

Vzdělání

2003-2009 Pražská vysoká škola psychosociálních studii, obor sociální práce a sociální politika se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci

Akreditovaný výcvik

2003-2008 Psychosociální výcvik, 550 hodin - daseinsanalitycky orientovaný přístup

Kurzy

2008 - 2009 Krizová intervence

2008 - 2009 Práce s traumatem a posttraumatickým syndromem

2009 Pracovní rehabilitace a podporovaná práce

2010 Program rozvoje základních ,,soft skills" pro profesionály ve zdravotnictví

Praxe

2016 - doposud Terapeutické centrum Modré dveře - sociální pracovník, psychoterapeut, krizový intervent

2009 - 2016 Psychiatrická nemocnice Bohnice - sociální pracovník, psychoterapeut a krizový intervent

2007 - 2008 o.s.Eset-Help - individuální i skupinová práce, krizová intervence, nácviky dovedností