MGR. VERONIKA GALUSOVÁ

 • Psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé

 • Individuální poradenství a psychoterapie

 • Párové a rodinné poradenství

Mou specializací je SANDTRAY - práce s terapeutickým pískovištěm (www.sandtray.cz)


Orientační ordinační hodiny:

Nové klienty v Kolíně nepřijímám. Mám plnou kapacitu.


út 13-18hod

"Změna je vždy možná! I když nemůžeme změnit vnější okolnosti, můžeme změnit jejich dopad na naše vnitřní prožívání."                                                                 V.Satirová


S čím mohu pomoci?

- sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti
- změnit pocity duševní či tělesné nepohody
- podpora v náročných životních situacích (nové životní etapy a role - narození dítěte, krize středního věku, odchod do důchodu)
- zlepšit zvládání zátěže, reakce na stres a trauma
- zlepšit vztahové potíže (partnerské vztahy, vztahy na pracovišti)
- zvýšit sebeúctu a nedostatek sebedůvěry, nespokojenost se sebou
- naučit se prosazovat a realizovat vlastní zájmy a potřeby
- uvědomit si a změnit neuspokojení v práci, vyhoření
- - atd.

Pomohu Vám rozpoznat a využít Vaše silné stránky k pozitivní změně ve Vašem životě.

Neposkytujeme klinicko-psychologické vyšetření.


Co můžete očekávat?

 • Diskrétnost a anonymitu

 • Odbornost a zkušenosti

 • Nepotřebujete žádné doporučení lékaře

Nabízím Vám své poradenské služby s osobním individuálním přístupem a odbornou garancí. Neustále se snažím vzdělávat a pracuji pod odbornou supervizí.


O mně:

Vzdělání

 • 2007 - 2009 UHK, pedagogická fakulta (Mgr.), obor sociální pedagogika

 • 2001 - 2004 Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS), obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii - zakončeno státní bakalářskou zkouškou (Bc.)

 • 1997-2001 Pražská psychoterapeutická fakulta - tříleté teoretické studium zakončené závěrečnou odbornou zkouškou

Akreditované výcviky (akreditovaný psychoterapeut)

 • 2001-2005 Psychosociální výcvik VIAP, 550 hodin - dynamicky orientovaný přístup

 • 1999-2001 Výcvik v aktivní imaginaci (Prof. Pieter Middelkoop, Holandsko), 190 hodin - metoda vytvořená C.G. Jungem

Kurzy a semináže

 • 2017 Terapie hrou: sochy a obrazy v písku V ( Madeleine De Little B. Ed., Kanada)

 • 2014 Terapie hrou: sochy a obrazy v písku III ( Madeleine De Little B. Ed., Kanada)

 • 2013 Terapie hrou: sochy a obrazy v písku II ( Madeleine De Little B. Ed., Kanada)

 • 2012 Terapie hrou: sochy a obrazy v písku (Madeleine De Little, Kanada) - Institut Virginie Satirové

  2012 John Bannman: Úvod do transformační systemické terapie (SOFT)

  2011 Respektovat a být respektován (Montessori)

  2004 Základní kurz pro pracovní konzultanty (Česká unie pro podporované zaměstnávání)

 • další kurzy: výklad snů, nonverbální komunikace, terapeutická práce s loutkou, arteterapie, transakční analýza, logoterapie - logotesty, kbt atd.

Stáže

 • 2003 Dětský domov Strančice

 • 2005 REAKT - centrum pro lidi s duševním onemocněním, Holandsko, Gouda

Praxe

 • učitelka ZŠ , psychoterapeutka a sociální pracovnice v občanském sdružení Eset-help a v Psychiatrické léčebně Bohnicích.