Mgr. ROMANA ŠIMKOVÁ

Mgr. Romana Šimková
Individuální psychologické poradenství

telefon: 737 764 908

e-mail:romana.simkova@gmail.com

aktuální informace: přijímám nové klienty
ordinuji v neděli

Nabízím individuální psychologické poradenství pro dospělé.

Ve svém přístupu uplatňuji principy existenciální analýzy, psychoterapeutického směru, který se zabývá fenomenologickou analýzou podmínek naplněného života. Pracuji se základními osobními motivacemi, které vyzýváme k zodpovězení životních otázek a posouvají člověka směrem k naplněné existenci, smysluplnému životu. Tento přístup pomáhá prožít sebe sama jako jedinečnou bytost s autentickými emocemi, otevírající se vztahovosti. Cílem je tedy pomoci klientovi ke svobodnému prožívání, zaujímání postojů a zodpovědnému zacházení se sebou.

Existenciální analýza obrací perspektivu od pólu " co chci od života já" k "co po mě chce život", tedy život klade otázky a já na ně odpovídám - aktivně, svobodně, zodpovědně a jedinečně, tak jak to vyžaduje každá jedinečná situace. Takto se člověk stává aktivním hybatelem při plnění svých životních úkolů a snů.


Více o mně:

Vzdělání

2004 - 2011 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Sociální práce (v rámci státní závěrečné zkoušky specializace pro práci s lidmi s duševním onemocněním)

Další vzdělávání

2012 - 2017 Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

2015 - 2016 Trénink trenérů v metodě CARe (rehabilitační metoda využitelná v různých zařízeních, při práci nejen s lidmi s duševním onemocněním, která je orientována na aktivní zapojení klientů, jejich zotavení a práci s okolním prostředím)

2015 - 2016 Výcvik v motivačních rozhovorech

Praxe

2008 - dosud

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Centrum psychosociálních služeb (individuální a skupinová sociální práce, socioterapie, edukace, pracovní poradenství a trénink, podpůrné a motivační rozhovory, plánování, vedení týmu)

2007 - 2009

Bona o.p.s., asistence na chráněném bydlení pro klienty s duševním onemocněním (individuální a skupinová sociální práce, socioterapie, podpůrné rozhovory, plánování)