CENÍK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Služby poskytuji v souladu s živnostenským zákonem.
Neposkytuji zdravotní služby.

Nový ceník platný od 1.9.2019

konzultace 60 min (vhodné pro individuální setkání)

800 Kč

konzultace 90 min (vhodné pro párové nebo rodinné setkání)

1200 Kč

Konzultace pro klienty VZP 60 min
(z fondu prevence od 1.8. do 31.11.2021)

800 Kč

Konzultace pro klienty ČPZP

klienti v rámci projektu Duševní zdraví, platné od 8.2.2021 do 31.12.2021

700 Kč

Zrušit nebo přesunout termín konzultace je nutné alespoň 24 hodin předem. V případě, že tato lhůta nebude dodržena, požaduji úhradu v plné výši.


Každý poradce má své vlastní fakturační údaje.


Mgr. Veronika Galusová

Komenského 567

Velký Osek

281 51

IČO: 88718042

číslo bankovního účtu: 670100 - 2209589716 / 6210 Bank

Poskytování psychoterapie v soukromých nezdravotních zařízeních je legální

Výňatek z odpovědi Mgr. Hladíkové z Ministerstva zdravotnictví na dotaz ČAP, jaké důsledky má nová regulace psychoterapie v rámci zdravotnictví pro psychoterapeuty působící mimo zdravotnictví. 

"...Zavedení oboru specializačního vzdělávání pro psychology ve zdravotnictví neznamená, že by nemohla být realizována psychoterapie mimo oblast zdravotnictví, a to k tomu řádně vzdělanými a proškolenými pracovníky. Pro pracovníky mimo oblast zdravotnictví se situace nijak nezměnila. Jejich režim výkonu činností v oblasti psychoterapie realizovaný na základě živnostenského listu setrvává. Stejně tak setrvává možnost realizovat tuto činnost v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatelů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb. Realizovat tyto činnosti ve zdravotnických zařízeních (nyní u poskytovatelů zdravotních služeb) bude možná výhradně jen zdravotnickými pracovníky s příslušným vzděláním. "

Uveřejněno spol ČAP dne 28:11.2018 
na https://www.czap.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=270:vyjadreni-mz-k-soucasne-situaci-na-poli-psychoterapie&catid=32:odborna-diskuze