CENÍK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceník

Konzultace 60 min ..... 1000Kč (individuální setkání - dospělí a děti od 12 let)

Konzultace 80 min ..... 1200Kč
(terapie s dětmi do 12-ti let = 50 min terapie + 20 min konzultace s rodiči + 10min na úklid herny) 

Konzultace 90 min ..... 1500Kč (párová nebo rodinná)
Každých 30 min navíc ..... 500 Kč

Zrušit nebo přesunout termín konzultace je nutné alespoň 24 hodin předem.
V případě, že tato lhůta nebude dodržena, požaduji úhradu v plné výši!

Služby poskytuji v souladu s živnostenským zákonem. Neposkytuji zdravotní služby.

Fakturační údaje:

Mgr. Veronika Galusová
Komenského 567/19
281 51 Velký Osek
Česká Republika
IČO: 88718042 , ŽL vydán 11.4.2012, Městský úřad Kolín Č.j.:1755/2017/OŽÚ/JS/4 Tel: +420 778 048 819

Peněžní ústav: Air Bank

Číslo účtu: 2845781012/3030

IBAN: CZ29 3030 0000 0028 4578 1012

Poskytování psychoterapie v soukromých nezdravotních zařízeních je legální

Výňatek z odpovědi Mgr. Hladíkové z Ministerstva zdravotnictví na dotaz ČAP, jaké důsledky má nová regulace psychoterapie v rámci zdravotnictví pro psychoterapeuty působící mimo zdravotnictví. 

"...Zavedení oboru specializačního vzdělávání pro psychology ve zdravotnictví neznamená, že by nemohla být realizována psychoterapie mimo oblast zdravotnictví, a to k tomu řádně vzdělanými a proškolenými pracovníky. Pro pracovníky mimo oblast zdravotnictví se situace nijak nezměnila. Jejich režim výkonu činností v oblasti psychoterapie realizovaný na základě živnostenského listu setrvává. Stejně tak setrvává možnost realizovat tuto činnost v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatelů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb. Realizovat tyto činnosti ve zdravotnických zařízeních (nyní u poskytovatelů zdravotních služeb) bude možná výhradně jen zdravotnickými pracovníky s příslušným vzděláním. "

Uveřejněno spol ČAP dne 28:11.2018 
na https://www.czap.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=270:vyjadreni-mz-k-soucasne-situaci-na-poli-psychoterapie&catid=32:odborna-diskuze