CENÍK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Služby poskytuji v souladu s živnostenským zákonem.
Neposkytuji zdravotní služby.

Nový ceník platný od 1.9.2019

konzultace 60 min (vhodné pro individuální setkání) prezenčně/on-line

800 Kč

konzultace 90 min (vhodné pro párové nebo rodinné setkání)

1200 Kč

Konzultace pro klienty VZP 60 min  - prezenčně/on-line

800 Kč

Konzultace pro klienty ČPZP 60 min  - prezenčně/on-line

800 Kč

Zrušit nebo přesunout termín konzultace je nutné alespoň 24 hodin předem. V případě, že tato lhůta nebude dodržena, požaduji úhradu v plné výši.


Každý poradce má své vlastní fakturační údaje.


Mgr. Veronika Galusová

Komenského 567

Velký Osek

281 51

IČO: 88718042

číslo bankovního účtu: 670100 - 2209589716 / 6210 Bank

Poskytování psychoterapie v soukromých nezdravotních zařízeních je legální

Výňatek z odpovědi Mgr. Hladíkové z Ministerstva zdravotnictví na dotaz ČAP, jaké důsledky má nová regulace psychoterapie v rámci zdravotnictví pro psychoterapeuty působící mimo zdravotnictví. 

"...Zavedení oboru specializačního vzdělávání pro psychology ve zdravotnictví neznamená, že by nemohla být realizována psychoterapie mimo oblast zdravotnictví, a to k tomu řádně vzdělanými a proškolenými pracovníky. Pro pracovníky mimo oblast zdravotnictví se situace nijak nezměnila. Jejich režim výkonu činností v oblasti psychoterapie realizovaný na základě živnostenského listu setrvává. Stejně tak setrvává možnost realizovat tuto činnost v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatelů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb. Realizovat tyto činnosti ve zdravotnických zařízeních (nyní u poskytovatelů zdravotních služeb) bude možná výhradně jen zdravotnickými pracovníky s příslušným vzděláním. "

Uveřejněno spol ČAP dne 28:11.2018 
na https://www.czap.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=270:vyjadreni-mz-k-soucasne-situaci-na-poli-psychoterapie&catid=32:odborna-diskuze