Vítejte. Poskytuji psychologické poradentsví pro děti a dospělé. Specializuji se na poradenství a rozvoj prostřednictvím hry v pískovišti (sandtray).

V poradně se mohou děti i dospělí naučit, jak posílit své zdravé sebepojetí, jak zlepšit vzájemné vztahy  a směřovat ke zdravému duševnímu vývoji.

Hra je nevyhnutelnou součástí života dítěte a též významným prvkem dětské činnosti obecně. Je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelná, protože přispívá k jeho kognitivnímu, fyzickému, sociálnímu a emočnímu rozvoji.

Hra je nejpřirozenějším prostředkem vyjádření. Děti nejsou vývojově vybavené k tomu, aby uměly svoje myšlenky, pocity a zkušenosti vyjádřit pomocí abstraktních slov, tak jako dospělí. Podle Piageta jsou děti schopné abstraktního vyjadřování až kolem 12 roku. Z toho důvodu se hra stala základem psychoterapeutických přístupů zaměřených na dětskou klientelu. Při konzultaci děti promlouvají prostřednictvím hry s hračkami a mohou v přítomnosti vyškoleného terapeuta vyjadřovat své pocity. To jim pomáhá prozkoumat své možnosti, odreagovat a zpracovat emoce a naučit se vnímat a respektovat jak osobní, tak i vnější hranice.

Poradenství prostřednictvím hry je vhodné nejen ke zlepšení duševních a výchovných problémů, ale také k jejich prevenci.

Hra umožňuje člověka propojit se všemi rovinami bytí (fyzickou, duševní a duchovní). Je to ten nejpřirozenější způsob učení nových dovedností a změny postojů, díky kterému můžeme efektivně docílit terapeutické změny.
Je to velmi účinný způsob nastolení pozitivních změn v životě nejen dětí, ale i dospělého člověka.


Poradna v Kolíně

Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, mládež a dospělé.

Individuální, párové a rodinné poradenství a psychoterapie.

Pomoci Vám mohou:

Mgr. Veronika Galusová , telefon: 774 087 166,
e-mail: galusova.veronika@email.cz

Mgr. Petra Stehlíková, telefon: 704 747 615
e-mail: petra-stehlik@seznam.cz

BC. et Bc. Martin Galbavý, telefon: 608 411 862
web: www.galbavy-psychoterapie.cz

Mgr. Romana Šimková, telefon: 737 764 908
e-mail:romana.simkova@gmail.com

Michael Šmakal, DiS.,  telefon: 792 308 246
e-mail: poradenstvi.m.smakal@email.cz

Poradna v Hradci Králové


Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, mládež a dospělé.

Individuální, párové a rodinné poradenství. Sandtray terapie.

Mgr. Veronika Galusová, telefon: 774 087 166, 

e-mail: galusova.veronika@email.cz 

(přijímám nové klienty v Hradci, ordinuji v sobotu)

 

POZOR ZMĚNA CENÍKU OD ZÁŘÍ 2019


I u nás je chráněno Vaše soukromí a proto při prvním setkání podepíšete souhlas o spravování osobních údajů (GDPR), dopředu se s ním můžete seznámit zde:

Chcete změnit svůj život?

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY