PORADCI

Olga Blabolilová

- -

Individuální poradenství a psychoterapie pro dospělé

telefon: 604319224aktuální informace:

přijímám nové klienty

od ledna 2020


Monika Honzíková


individuální, rodinné a párové
poradenství a psychoterapie 

specializuji se na hiporehabilitaci (psychoterapie a aktivity za využití kontaktu s koněm)
tel.: 601 326 939email.: monikahonzikovahk@gmail.com 

aktuální informace:

přijímám nové klienty

od ledna 2020