Mgr. MONIKA HONZÍKOVÁ

Ordinační hodiny 

Hradec Králové:

úterý 9:00 - 19:00

Hubíles - hipoterapie:

středa, pátek 9:00 - 18:00

tel.: 601 326 939

email.: monikahonzikovahk@gmail.com
web:
https://www.monikahonzikova.cz 

- individuální, rodinné a párové poradenství a psychoterapie pro klienty od 12 let věku

- specializuji se na hiporehabilitaci (psychoterapie a aktivity za využití kontaktu s koněm)

V rámci své praxe působím v oblasti poradenství, psychoterapie, hiporehabilitace a hipoterapie pro jednotlivce, páry či rodiny. V případě aktivit s koňmi lze realizovat i skupinové aktivity.

Témata, se kterými Vám mohu pomoci konkrétně v poradně v Hradci Králové:

  • problematika závislostí obecně (potřebuji poradit, co dělat, když mám podezření na užívání látek potomkem, chci se léčit, mám v rodině někoho, kdo řeší problém s užíváním, potřebuji informace, nevím, jak mluvit o vlastním problému s dítětem, potřebuji podporu či doléčování po návratu z léčení, v léčbě selhávám a chci zkusit jiný typ pomoci...)
  • zlepšení kvality života skrze sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti (není mi v životě dobře a chci změnu, i když akutně žádný problém neřeším)
  • podpora v náročných životních situacích - rodinné konflikty, životní změny spojené se zvýšeným stresem
  • zvýšení sebedůvěry a získání podpory pro další životní kroky (zejména oblast hiporehabilitace)
  • naučit se dopřát více času vlastním potřebám, odpočinku, relaxaci (zejména oblast hiporehabilitace)
  • zorientovat se v možných formách pomoci v případě sociálních služeb a možné návazné sítě pomoci pro mě nebo blízké

Všechna tato témata je možné řešit i formou hiporehabilitace či hipoterapie, která je definovaná jako léčebné využití koně a jeho interakce s člověkem. Tuto formu terapie lze využít ve stáji Sarago (Újezd 60, Černilov), kde pracuji rovněž s klienty, a to v oborech:

  • hipoterapie v psychiatrii a psychologii
  • hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Tato forma práce může řešit stejnou škálu témat jako klasická terapeutická/poradenská práce, i když škála témat je rozšířena o mnoho dalších, je vhodná zejména pro jednotlivce, páry či rodiny, kteří chtějí zkusit jiný způsob práce na sobě, mají chuť vstoupit do světa změny ve spojení s přírodou a koňmi. Stejně tak je tato individuální práce vhodná pro jednotlivce se specifickými potřebami, kteří by v běžných skupinách neobstáli (různé fyzické či mentální znevýhodnění, společensky problematické projevy chování apod.).

V rámci praxe je samozřejmostí diskrétnost, anonymita a profesionalita.

O mně:

2004 - 2005 - výcvikový kurs v telefonické krizové intervenci - RIAPS krizové centrum pod MCSSP (Praha)

2005 - ukončení magisterského programu v oboru Husitská teologie - psychosociální studia na Univerzitě Karlově - diplomová práce na téma Skupinová psychoterapie adolescentů po detoxikaci

2006 - 2007 - práce s dětmi a mládeží v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Salinger - poradenská činnost, krizová intervence a sociální práce s cílovou skupinou mladých ve věku 13-19 let

2004 - 2008 - Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii v rozsahu 869 hodin - integrativní terapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie dle pojetí H. Sullivana

2008 - 2019 - koordinátorka v oblasti protidrogové politiky a prevence, sociální pracovnice pro téma závislostí - Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2016 - uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání sociální práce dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí

Od roku 2019 - účastnice kurzu České hiporehabilitační společnosti

Od roku 2005 pracuji pod odbornou supervizí, neustále se vzdělávám v aktuálních tématech.