Mgr. VERONIKA GALUSOVÁ

  • Psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé

  • Individuální poradenství a psychoterapie

  • Párové a rodinné poradenství

Mou specializací je SANDTRAY - práce s terapeutickým pískovištěm (www.sandtray.cz). Při své práci využívám poznatků z energetické medicíny (www.energetickamedicina.cz)  k aktivizaci při rozhodování a nastolení životní změny.

Orientační ordinační doba:

pondělí, čtvrtek, pátek - dle telefonické dohody.

Centrum rozvoje hrou

Specializuji se na poradenství a rozvoj prostřednictvím hry v pískovišti (sandtray).

V poradně se mohou děti i dospělí naučit, jak posílit své zdravé sebepojetí, jak zlepšit vzájemné vztahy a směřovat ke zdravému duševnímu vývoji.

Hra je nevyhnutelnou součástí života člověka a též významným prvkem lidské činnosti obecně. Je pro zdravý vývoj člověka nepostradatelná, protože přispívá k jeho kognitivnímu, fyzickému, sociálnímu a emočnímu rozvoji. Hra je nejpřirozenějším prostředkem vyjádření

Jde o velmi účinný způsob nastolení pozitivních změn jak v životě dětí, tak i dospělých.

Hra umožňuje člověka propojit se všemi rovinami bytí (fyzickou, duševní a duchovní). Je to ten nejpřirozenější způsob učení nových dovedností a změny postojů, díky kterému můžeme efektivně docílit terapeutické změny.

S čím mohu pomoci?

- sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti

- změnit pocity duševní či tělesné nepohody
- podpora v náročných životních situacích (nové životní etapy a role - narození dítěte, krize středního věku, odchod do důchodu)
- zlepšit zvládání zátěže, reakce na stres a trauma
- zlepšit vztahové potíže (partnerské vztahy, vztahy na pracovišti)
- zvýšit sebeúctu a nedostatek sebedůvěry, nespokojenost se sebou
- naučit se prosazovat a realizovat vlastní zájmy a potřeby
- uvědomit si a změnit neuspokojení v práci, vyhoření
- - atd.

Pomohu Vám rozpoznat a využít Vaše silné stránky k pozitivní změně ve Vašem životě.

Neposkytujeme klinicko-psychologické vyšetření.

Co můžete očekávat?

  • Diskrétnost a anonymitu

  • Odbornost a zkušenosti

  • Nepotřebujete žádné doporučení lékaře

Nabízím Vám své poradenské služby s osobním individuálním přístupem a odbornou garancí. Neustále se snažím vzdělávat a pracuji pod odbornou supervizí.

O mně

Věřím tomu, že každý člověk má v sobě ten největší potenciál ke svému zdravému a spokojenému životu. Odborník může tento potenciál pouze probudit a rozvinout.

Při své práci využívám znalosti získané odborným studiem, ale také pozorováním života. S dětmi i dospělými využívám metodu hry v pískovišti, tak zvanou sandtray, která umožňuje nahlédnout s odstupem osobní problém a najít nejlepší způsob řešení. Díky zážitkům při sandtray terapii, si klient velmi efektivně nastolí pozitivní změny v jednání a prožívání, a to i následně mimo terapeutickou místnost. Klient si řídí práci na terapeutickém pískovišti sám, terapeut ho doprovází a podporuje. Díky tomu klient najde řešení, které mu opravdu sedne.

Aktivně se zajímám se o energetickou medicínu a terapeutickou práci s tělem. Obojí při konzultacích také využívám, abych podpořila zážitky a závěry z terapie.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové, sociální práci zaměřenou na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské Vysoké škole psychosociálních studiích. Dále pak tříleté teoretické studium na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Absolvovala jsem dlouhodobý komunitní a skupinový psychoterapeutický výcvik garantovaný PVŠPS pod vedením Zuzany Pinďákové a Jiřího Jakubů (550hod), tříletý výcvik v aktivních imaginacích pod vedením profesorem Pieterem Middellcoopem z Holandska (190hod) a dále pak kurzy zaměřené na terapii hrou v pískovišti pod vedením Madeline de Little z Kanady.

Od roku 2010 pracuji v soukromé poradně. Předtím jsem pracovala na oddělení rehabilitace a resocializace v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a několika neziskových organizacích jako sociální pracovnice a terapeutka.