Mgr. VERONIKA GALUSOVÁ

 • Psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé

 • Individuální poradenství a psychoterapie

 • Párové a rodinné poradenství

Mou specializací je SANDTRAY - práce s terapeutickým pískovištěm (www.sandtray.cz)

Orientační ordinační hodiny:

pátek a sobota, dle dohody.

Centrum rozvoje hrou

Specializuji se na poradenství a rozvoj prostřednictvím hry v pískovišti (sandtray).

V poradně se mohou děti i dospělí naučit, jak posílit své zdravé sebepojetí, jak zlepšit vzájemné vztahy a směřovat ke zdravému duševnímu vývoji.

Hra je nevyhnutelnou součástí života dítěte a též významným prvkem dětské činnosti obecně. Je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelná, protože přispívá k jeho kognitivnímu, fyzickému, sociálnímu a emočnímu rozvoji.

Hra je nejpřirozenějším prostředkem vyjádření. Děti nejsou vývojově vybavené k tomu, aby uměly svoje myšlenky, pocity a zkušenosti vyjádřit pomocí abstraktních slov, tak jako dospělí. Podle Piageta jsou děti schopné abstraktního vyjadřování až kolem 12 roku. Z toho důvodu se hra stala základem psychoterapeutických přístupů zaměřených na dětskou klientelu. Při konzultaci děti promlouvají prostřednictvím hry s hračkami a mohou v přítomnosti vyškoleného terapeuta vyjadřovat své pocity. To jim pomáhá prozkoumat své možnosti, odreagovat a zpracovat emoce a naučit se vnímat a respektovat jak osobní, tak i vnější hranice.

Poradenství prostřednictvím hry je vhodné nejen ke zlepšení duševních a výchovných problémů, ale také k jejich prevenci.

Hra umožňuje člověka propojit se všemi rovinami bytí (fyzickou, duševní a duchovní). Je to ten nejpřirozenější způsob učení nových dovedností a změny postojů, díky kterému můžeme efektivně docílit terapeutické změny.
Je to velmi účinný způsob nastolení pozitivních změn v životě nejen dětí, ale i dospělého člověka.

S čím mohu pomoci?

- sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti

- změnit pocity duševní či tělesné nepohody
- podpora v náročných životních situacích (nové životní etapy a role - narození dítěte, krize středního věku, odchod do důchodu)
- zlepšit zvládání zátěže, reakce na stres a trauma
- zlepšit vztahové potíže (partnerské vztahy, vztahy na pracovišti)
- zvýšit sebeúctu a nedostatek sebedůvěry, nespokojenost se sebou
- naučit se prosazovat a realizovat vlastní zájmy a potřeby
- uvědomit si a změnit neuspokojení v práci, vyhoření
- - atd.

Pomohu Vám rozpoznat a využít Vaše silné stránky k pozitivní změně ve Vašem životě.

Neposkytujeme klinicko-psychologické vyšetření.

Co můžete očekávat?

 • Diskrétnost a anonymitu

 • Odbornost a zkušenosti

 • Nepotřebujete žádné doporučení lékaře

Nabízím Vám své poradenské služby s osobním individuálním přístupem a odbornou garancí. Neustále se snažím vzdělávat a pracuji pod odbornou supervizí.

O mně

Vzdělání

 • 2007 - 2009 UHK, pedagogická fakulta (Mgr.), obor sociální pedagogika

 • 2001 - 2004 Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS), obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii - zakončeno státní bakalářskou zkouškou (Bc.)

 • 1997-2001 Pražská psychoterapeutická fakulta - tříleté teoretické studium zakončené závěrečnou odbornou zkouškou

Akreditované výcviky (akreditovaný psychoterapeut)

 • 2001-2005 Psychosociální výcvik VIAP, 550 hodin - dynamicky orientovaný přístup

 • 1999-2001 Výcvik v aktivní imaginaci (Prof. Pieter Middelkoop, Holandsko), 190 hodin - metoda vytvořená C.G. Jungem

Kurzy a semináže

 • 2017 Terapie hrou: sochy a obrazy v písku V ( Madeleine De Little B. Ed., Kanada)

 • 2014 Terapie hrou: sochy a obrazy v písku III ( Madeleine De Little B. Ed., Kanada)

 • 2013 Terapie hrou: sochy a obrazy v písku II ( Madeleine De Little B. Ed., Kanada)

 • 2012 Terapie hrou: sochy a obrazy v písku (Madeleine De Little, Kanada) - Institut Virginie Satirové

  2012 John Bannman: Úvod do transformační systemické terapie (SOFT)

  2011 Respektovat a být respektován (Montessori)

  2004 Základní kurz pro pracovní konzultanty (Česká unie pro podporované zaměstnávání)

 • další kurzy: výklad snů, nonverbální komunikace, terapeutická práce s loutkou, arteterapie, transakční analýza, logoterapie - logotesty, kbt atd.

Stáže

 • 2003 Dětský domov Strančice

 • 2005 REAKT - centrum pro lidi s duševním onemocněním, Holandsko, Gouda

Praxe

 • učitelka ZŠ , psychoterapeutka a sociální pracovnice v občanském sdružení Eset-help a v Psychiatrické léčebně Bohnicích.

"Změna je vždy možná! I když nemůžeme změnit vnější okolnosti, můžeme změnit jejich dopad na naše vnitřní prožívání." V.Satirová