Psychologická poradna pro děti, mládež a dospělé

Objednávat se můžete na kontaktech:
viz poradci

Ordinační doba dle objednání.
Konzultace probíhají za přímou úhradu klienta. 

Cítíte, že ve vašem životě není všecho tak jak byste chtěli?
Víte, že potřebujete změnu, ale nevíte jak na to?
Potřebujete si s někým pohovořit?

Navštivte poradnu v Hradci Králové a o svých pocitech a potížích hovřte. Často se stává, že právě tento krok pomůže vyřešit složitou životní situaci. Ne nadarmo se říká, že sdělená starost je poloviční starost. Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu a odlehčení.

Poskytujeme:

- individuální poradenství a psychoterapii pro děti a dospělé (60 min)

- párové poradenství a psychoterapii (90 min)

- specializujeme se na terapii hrou

Neposkytujeme:

- psychologickou diagnostiku

Jak probíhají setkání?

Psychoterapeutické poradenství probíhá mezi poradcem a jeho klientem či klienty, kteří mluví o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení. Aby byl  rozhovor prospěšný, má svá pravidla, ve kterých je odborník vyškolen. Veškerá sdělení jsou důvěrná a poradce (psychoterapeut) je vázán mlčenlivostí.

Četnost a délka setkávání je velmi individuální a záleží na zakázce klienta. Orientačně však mohu říci, že řešení konkrétního problému vyžaduje cca 8 až 10 konzultací.

Psychoterapie otevírá cestu k sebepoznání. Nastavení pocitu vnitřní harmonie a přijetí sebe sama. Pomáhá nastavit pozitivní změnu ve Vašem životě.

Dopřejte si takovou péči, jaká Vám náleží!

Adresa: Pražská 649, Hradec Králové, Kukleny