FILIÁLNÍ TERAPIE

Kurz pro rodiče "SPOKOJENĚ SPOLU"

Filiální terapie neboli trénink rodičovských zručností je speciálně upravená, na klienta orientovaná terapie hrou.
Zahrnuje 10 - týdenní kurz, při kterém se rodiče bez svých dětí scházejí bez svých dětí pravidelně jednou za týden na skupinové setkání. Po třech týdnech rodiče začnou v domácích podmínkách praktikovat jednou týdně půlhodinu terapie hrou se svým dítětem. Jednotlivé lekce trvají dvě hodiny a skládají se z teorie a cvičení, během kterého rodiče získají potřebnou zručnost. Od čtvrtého setkání se analyzuje průběh hrové terapie na konkrétních případech a skupina max. 6 rodičů vytváří dostatečný prostor pro optimální podporu dosavadní práce.

Cíl filiální terapie (FT)

- zlepšit vztah mezi rodičem a dítětem
- vytvořit pro dítě akceptující prostředí, ve kterém může naplno vyjádřit svoje pocity a myšlenky
- zvýšit komunikační schopnost členů rodiny navzájem
- zvládat a řešit problémy tak, aby v budoucnosti byly děti samostatnější a úspěšnější v jejich řešení

Komu je filiální terapie určena?

FT je vhodná pro rodiče dětí ve věku 3 až 10 (12) let.


Kde pomáhá?

- úzkost
- deprese
- reakce na trauma
- bázlivost
- problémy s navázáním vrstevnických a přátelských kontaktů
- odmítání školy, školské problém
- enuréza
- zmírnění agresivního chování
- zneužívaných a zanedbávaných dětí
- korekce těžkostí při mluvení
- zlepšení školních výkonů dětí s poruchami učení
- zmírnění emocionálních a intelektuálních problémů
- zmírnění psychosomatických problémů
- atd.

Kromě řešení uvedených těžkostí pomáhá filiální terapie při osobnostním a emocionálním rozvoji, zejména:

- zvyšovat sebevědomí a sebehodnocení dětí
- nacházet efektivní způsoby řešení problémů
- vyvinout aktivnější a samostatnější chování.

Nejdůležitějším přínosem je podpoření vztahu mezi dítětem a rodičem. Pokud rodič rozumí svému dítěti a dává mu porozumění najevo, vytvoří se pevný vztah, ve kterém se všechny problémy nesou lehčeji. Filiální terapie nabízí možnost, jak pomoci rodičům vztah s dětmi budovat a zároveň využít jeho terapeutický potenciál, protože rodič je pro dítě nejvýznamnější vztahovou osobou.

Filiální terapie není jen vhodným prostředkem k nápravě psychických potíží a výchovných problémů dítěte, ale též slouží jako prevence a posílení zdravého rodinného prostředí.

Ve speciálních hrových půlhodinkách si se svým dítětem vytvoříte odlišný druh vztahu. Vaše dítě zjistí, že je schopné, důležité a chápané takové jaké je. Pokud dítě zažívá při hře akceptující přístup, vyjadřuje dokáže hrou vyjádřit řadu svých problémů a v průběhu hry uvolňuje napětí, pocity a obtíže. Vaše dítě se pak bude cítit lépe samo se sebou a bude schopné objevit svoje silné stránky. Naučí se převzít za sebe odpovědnost.

Příští kurz SPOKOJENĚ SPOLU připravuji na polovinu září 2015 (zahájení dle počtu zájemců). Pokud již nyni víte, že chcete absolvovat 10 týtenní kurz v Kolíně, můžete vyjádřit svůj zájem prostřednictvím formuláře na úvodní straně nebo mi napište e-mail.

Podmínky účasti

  • zúčastnit se všech 10 setkání (v případě nemožnosti dorazit na některé ze setkání je třeba si doplnit probíraný materiál, každá absence má vliv na práci celé skupiny)
  • aktivně se podílet na setkání a vypracovávat "domácí úkoly"
  • realizovat hrové půlhodinky, alespoň z některých donést na setkání videozáznam


Program individuální filiální terapie
SPOKOJENĚ SPOLU

  • 10 setkání po 1,5hod obsahuje edukaci, nácvik s vlastním dítětem a supervizi odvedené práce
  • učení zábavnou formou, edukační materiály dostane k dispozici
  • výhoda osobního vedení
  • vhodné pro rodiče, kteří nemají odvahu nebo nechtějí pracovat ve skupině rodičů (vyžadují soukromí)