Jak komunikovat - naslouchat

13.12.2017

Jak komunikovat - naslouchat

Petra Stehlíková

Před začátkem psaní tohoto článku jsem přemýšlela, jak mám vlastně začít. U toho mě napadlo, že to může být častá otázka každého z nás, jak vlastně začít komunikovat, jak začít hovor, jak dobře, konstruktivně, asertivně a správně si s někým povídat.

Nejednoho napadne, že komunikovat je hlavně mluvit, ale není to úplně tak. Komunikovat znamená nejen verbálně se projevovat, ale i umět naslouchat tomu, s kým komunikace probíhá.

Naslouchání je něco, co neznamená jen poslouchat a slyšet, co mi druhý říká, ale jakési vyjadřování, že ho slyším, vnímán a rozumím tomu, co říká, ale i všem jeho emocím, které u toho projevuje.

V knize ,,Dítě na zabití od Petra Šípka (Portál, 2011)1" jsou pěkně popsané jednotlivé prvky naslouchání:

  1. Mějte oční kontakt.
  2. Pokyvujte hlavou.
  3. Zrcadlete výrazů ve tváři mluvčího (když se zamračí, zamračte se též, usměje-li se, úsměv opětujte).
  4. Vyjadřujte souhlas, překvapení, rozčilení atd. pomocí slov jako ,,ano", ,,hm", ,,neé?", ,,fakt?", ,,aha", ,,teda", ,,jasně", ,,rozumím". Čiňte tak v krátkých odmlkách a nadechnutích mezi větami.
  5. Při odmlce mluvčího můžete opakovat poslední slovo nebo poslední část věty. Tím ukazujete, že posloucháte, vnímáte a rozumíte, o čem dotyčný mluví. Navíc zdůrazňujete, co říká, a pomáháte mu navazovat.
  6. Můžete podle téhož principu zopakovat celou poslední větu.
  7. Můžete shrnout jeho nebo své vlastní emoce větami jako: ,,teda, to tě muselo pěkně naštvat", ,,no, to by mě taky mrzelo", ,,asi bych se cítil hodně rozladěný..." apod.
  8. Postojem zdůrazňujte naslouchání (někdy e bezděky nakláníme trochu dopředu).
  9. Občas zopakujte gesto nebo pohyb mluvčího na potvrzení aktivní přítomnosti.

Možná Vám to připadá, že je naslouchání trochu složité, ale nebojte, spoustu věcí už děláte, aniž o tom víte. Důležité je, abyste s tím kým mluvíte, byli jak tělem, tak i duší, neodbíhejte k jiným činnostem, zkuste neskákat do řeči, bagatelizovat nebo moralizovat. Prostě jen naslouchejte tomu, co Vám ten druhý říká a vyjadřuje.

  1. Dítě na zabití; Petr Šípek; Portál; 2011; ISBN 978-80-7367-981