Principy, které umožňují růst osobnosti

13.12.2017

Principy, které umožňují růst osobnosti

  (dle Virginie Satir, zakladatelky rodinné terapie):


uvádím jako inspiraci k zamyšlení...

1. Změna je možná VŽDY. Vnitřní změna je možná, i když je omezena změna vnější.
2. Rodiče dělají věci tak, jak v danou chvíli nejlépe dovedou.

3. Všichni máme své vnitřní zdroje potřebné k úspěšnému "zacházení se sebou" a růstu.
4. Máme možnost volby - především ve smyslu vědomé odpovědi na stres namísto pouhého reagování na situaci.
5. Terapie se má zaměřit na zdraví a možnosti, ne na patologii.
6. Naděje je zjevnou a nedílnou součástí procesu změny.
7. Lidé se sjednocuji na základě podobnosti - a rostou na základě rozdilnosti.
8. Hlavním cílem terapie je stát se tím, kdo za sebe rozhoduje.
9. Všichni jsme projevem téže Životní síty.
10. Většina lidí volí to, co zná, namísto pohodli, zvláště ve stresových situacích.
11. Problém není problém. Coping je problém.
12. Naše pocity patří nám. Všechny.
13. Lidé jsou od podstaty dobří. Na to, aby se spojili a ocenili svou vlastní hodnotu, musí nalézt svůj vnitřní poklad.
14. Rodiče opakují rodinné vzorce, které dostali jako děti, a to i přesto, že jsou tyto vzorce často disfunkční.
15. Nemůžeme změnit minulost. Můžeme změnit její dopad na nás.
16. Přijetí a oceněni našich minulých krůčků kupředu zvyšuje naši schopnost zvládat přítomnost.
17. Jedním z citů na naši cestě k celistvosti je přijmout rodiče jako lidi a setkávat se s nimi na úrovni lidství, nikoliv na úrovni rolí.
18. Coping je projevem úrovně naši vlastni hodnoty. Vyšší sebehodnota znamená plnější coping.
19. Vnitřní lidské procesy jsou univerzální, i když se odehrávají v různých situacích, kulturách a za různých okolnosti.
20. Proces je cesta a možnost změny. Obsah formuje kontext, ve kterém se změna může uskutečnit.

21. Hlavním cílem Modelu růstu je kongruence a vysoka sebeúcta.
22. Zdravý lidský vztah stojí na rovnocennosti. 

Výtah z knihy Model růstu - Za hranice rodinné terapie. Banmen, John; Gomoriová, Maria; Greberová, Jane; Satirová, Virginia, nakladetelství Cesta, 2005.