Sandtray - terapie hrou v pískovišti

17.12.2017

Život jako na dlani

"Sandtray" aneb život jako na dlani.

Vše kolem nás se neustále mění - roste, stárne, vyvíjí se. Součástí tohoto procesu jsme i my lidé. Cílem našeho žití je zrání a osobní růst. Bohužel na to v každodenním koloběhu povinností a starostí zapomínáme. Ve svém životě se naučíme používat určité vzorce chování, které se nám v průběhu života někdy osvědčily a ty z pohodlnosti dodržujeme tak dlouho, jak to jen jde. Nebo dokud nás nezradí. Pak jsme překvapeni z toho, že najednou nefungují. Cítíme bezmoc a zklamání. Dostáváme se stále častěji do podobných situací a s tím prožíváme stále častěji nepříjemné emoce. A to je právě ono. Věci okolo nás se změnily, ale naše způsoby řešení problémových situací zůstaly stejné. Jenomže každá situace je jedinečná a vyžaduje jedinečný způsob řešení. Pokud si toho jsme vědomi a z každé takové situace, ať již dopadne jakkoliv, se poučíme, můžeme žít mnohem spokojenější život. Můžeme se na to podívat také tak, že každá životní překážka je zároveň podnětem k tomu, abychom se stávali lepšími a spokojenějšími sami se sebou.

Dopřejme si ten komfort a vyčleňme si čas pro pravidelnou životní rekapitulaci. Takovou rekapitulaci nám může umožnit například metoda terapeutického pískoviště (sandtray therapy). Jde o metodu, která patří do skupiny terapie hrou a umožňuje velmi intenzivní sebereflexi a nastolení pozitivní životní změny.

Co od svého života očekávám a co opravdu chci?

Prostřednictvím figurek, vytvoříme v pískovišti nějaký obraz. Při práci využíváme podprahové vnímání a tak se nám vždy ukáže téma, které je právě "nejžhavější". Můžeme pracovat zcela intuitivně, nebo s nějakým záměrem. Vždy nás ale obraz konfrontuje s aktuálním problémem. Díky vytvořenému obrazu a otázkám terapeuta se napojíme na adekvátní emoce a tužby.

Získáme tak nadhled nad svou životní situací a díky tomu můžeme učinit zásadní rozhodnutí. Jakmile se rozhodneme pro nějakou životní změnu při práci na pískovišti, mohou se začít dít změny i v našem skutečném životě. Emoce, poznání nových možností a naše rozhodnutí jak situaci řešit jsou skutečné, proto má sandtray terapie přímý dopad i na náš běžný život.

Vše, co se na pískovišti děje, je zcela v rukou klienta. Vyškolený terapeut jen popisuje to, co vidí a klade otázky, které umocňují dynamiku celého procesu. Čím lépe terapeuta známe a čím více mu důvěřujeme, tím více můžeme z obrazu vytěžit. Někdy stačí jedna konzultace, někdy je jich zapotřebí více. Délka jedné konzultace je 50 min. Proces, který zde započne, pokračuje i po ukončení konzultace. Proto máme z každé práce na pískovišti k dispozici fotodokumentaci, která nám umožňuje kdykoliv se k obrům vrátit.

Metoda práce s figurkami v písku nám umožňuje silné prožitky bez zbytečných slov. Můžeme poznat, proč se nám některé situace opakují a jak je možné naše reakce změnit. Díky ní dokážeme vidět naše možnosti a poznat svá přání. Pak už není tak těžké vykročit směrem k duševní spokojenosti.Ukázka obrazu v písku
Ukázka obrazu v písku
Vybavení poradenské místnosti
Vybavení poradenské místnosti