PORADNA V KOLÍNĚ

Jak probíhají konzultace?

Poradenství probíhá mezi poradcem a jeho klientem či klienty, kteří mluví o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení. Aby byl poradenský rozhovor prospěšný, má svá pravidla, ve kterých je odborník vyškolen. Veškerá sdělení jsou důvěrná a poradce (terapeut) je vázán mlčenlivostí.

Četnost a délka setkávání je velmi individuální a záleží na zakázce klienta. Orientačně však mohu říci, že řešení konkrétního problému vyžaduje cca 6 až 8 konzultací.

Poradenství v oblasti osobního rozvoje otevírá cestu k sebepoznání. Nastavení pocitu vnitřní harmonie a přijetí sebe sama umožňuje pozitivní změnu osobnosti.

Dopřejte si takovou péči, jaká Vám náleží!

-vyberte si svého odborníka -

Cítíte, že ve vašem životě není všecho tak jak byste chtěli?

Víte, že potřebujete změnu, ale nevíte jak na to?
Potřebujete si s někým pohovořit?

Navštivte poradnu v Kolíně a o svých pocitech a potížích hovřte. Často se stává, že právě tento krok pomůže vyřešit složitou životní situaci.

Ne nadarmo se říká, že sdělená starost je poloviční starost. Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu a odlehčení.

Poskytujeme individuální poradenství pro děti, mládež a dospělé, párové a rodinné poradenství.