Jak přechytračit stres

13.12.2017

Jak přechytračit stres

Mgr. Veronika Galusová

Nedávno se mi dostala do rukou krásná kniha s názvem Hlavu vzhůru, s podtitulem Knížka o přežití. Autorka Claudia Cross-Muller v ní seznamuje čtenáře se základními zásadami, které pomáhají rychle překonat stres a špatnou náladu. Problém popisuje z pohledu svojí odborné specializace a tou je neurologie a psychiatrie. V podstatě jen velmi vtipně a stručně shrnula to, co všichni - tedy alespoň ti, kdož chodili do sokola, skauta nebo alespoň vášnivě četli Foglarovy knihy - vědí už dávno. Že fyzická kondice a pozitivní myšlení má na tělo a prožívání blahodárný a povzbuzující vliv.


VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, TAK ZVEDNI HLAVU A VYPNI HRUĎ!!!

Foto: 15.všesokolský slet, autor: ČTK/Michal Krumphanzl
Foto: 15.všesokolský slet, autor: ČTK/Michal Krumphanzl
Když se cítíme špatně, je napnuté celé tělo. Jsme ohnutí a špatně se nám dýchá. Zhoršuje se nám nálada a jsme neobratní. To vede ke zvýšené sebekritice a negativistickému myšlení.

Když se naopak cítíme dobře, stojíme rovně a vzpřímeně. Máme dobrý přehled o tom, co se kolem nás děje. Můžeme dýchat volně a zhluboka.

Často jsme svědky toho, jak se špatná nálada projevuje na našem těle. Poselstvím knihy je ukázat, že to jde úplně stejně i obráceně. Naší náladu můžeme poměrně snadno ovlivnit prostřednictvím našeho těla. Změňte vědomě toto pořadí!

Tady je 12 rad pro okamžitou duševní pomoc, energii a dobrou náladu:

 • Hlavu vzhůru
 • Vypnout hruď
 • Dýchání s našpulenými rty
 • Mávání pažemi
 • Natahování a protahování
 • Zívání
 • Široký stoj rozkročný
 • Dupání
 • Pohupování boky
 • Broukání
 • Úsměv a smích
 • Široký sed rozkročný

Tato cvičeníčka zaberou sotva pár vteřin a jsou skutečně velmi účinná. Každému vyhovuje jiné pořadí, některé cviky se Vám líbí a baví Vás více než jiné...to je v pořádku. Vyberte si, co Vás oslovuje a to si zapamatujte a pokuste začlenit do každodenních rituálů. Cvičení by Vám mělo přinášet radost.

1) Hlavu vzhůru

Se svěšenou hlavou je spojováno zhoršení nálady, s hlavou vzhůru naopak dobrá nálada. Svěšená hlava blokuje oblast hrtanu v místě, kde přechází v průdušnici. Je proto velmi složité se zhluboka nadechnout. Dech naopak vázne. Plynulé dýchání je prostě pro pocit dobré nálady zásadní a držení hlavy vzhůru nám ho umožňuje.

2) Vypnout hruď

Naše duševní rozpoložení se projevuje na držení těla. To tedy také znamená, že držení těla má vliv na naše duševní rozpoložení. Když vypneme hruď, roztáhne se a otevře hrudní koš. To umožní lepší příjem kyslíku, což prospívá našemu mozku, myšlení a dobré náladě.

3) Dýchání s našpulenými rty

Dýchání s našpulenými rty (jako bychom drželi v ústech brčko) umožňuje, aby se do plic dostalo optimální množství vzduchu a to i tehdy, když jsme ve stresu, který nás nutí ke zrychlenému a povrchnímu dýchání. Tento pozvolný a hluboký nádech a výdech v nás navodí postupně klid a uvolnění.

4) Mávání pažemi

Ramenní klouby umožňují pohyb pažemi do všech směrů. Pokud se necítíme dobře, necháváme paže svěšené jako chromá křídla. Ruce jsou těžké, tak jako život. Cítíme se bez elánu a zažíváme pocity marnosti.

Když máváme pažemi, tělo dostává ten správný švih, podobně jako nálada a schopnost jednat. Mozek přijímá signál, že se cítíme lehce a plní elánu. Současně se rozšiřuje hrudní koš a snadněji se nám dýchá.

5) Natahování a protahování

Stres a problémy nás vedou k tomu, že se schoulíme do sebe. Vypadáme sklíčení a zablokovaní, špatně se nám dýchá.

Pořádně se protáhnout jak do šířky, tak do délky a ještě o kousek dál. Takový impulz vysílá našemu mozku informaci, že se cítíme přítomní a sebevědomí.

6) Zívání

Zívání stimuluje vyplavování serotoninu (hormonu štěstí), který má mimochodem i pozitivní vliv na chuť k jídlu. Při zívání dochází k celkovému tělesnému a psychickému uvolnění. Pomáhá, stejně jako dýchání s našpulenými rty, proti zlosti a naštvanosti. Umožňuje nám zůstat klidní a suverénní. Je to zároveň výborné cvičení při bolestech hlavy nebo migréně.

7) Stoj rozkročný

Stoj s nohami těsně u sebe je nestabilní. I nejmenší náraz nás vyvede z rovnováhy (to platí i tehdy, máme-li přenesenou váhu na jedné noze). Nervový systém přebírá informací o nejistotě. Pokud stojíme rozkročmo, oběma nohama vnímáme "uzemnění". Do mozku přichází pozitivní zpráva: " Jsi stabilní a pevný. Cítíš se jistý."

8) Dupání

Dupání (obzvláště ve stoji rozkročném) stimuluje nervová zakončení v chodidlech a podporuje pozornost, bdělost a sílu. Navíc se rytmus pohybu přenáší i na jiné orgány, např. Srdce.

Maurové toto podupávání ve stoji širokém nazývají HAKA. Jde o rituální tanec, který má za úkol dodat mužům odvahu před nastávajícím bojem.

9) Pohupování v bocích

Postavte se do stoje širokého a přenášejte váhu zprava doleva a zpět. Pohupování v bocích vede k uvolnění kyčelních kloubů, pánve, bederní oblasti a všech orgánů v oblasti břicha. Rytmus pohupování pomáhá k příjemnému emočnímu vyladění. Podporuje rovnováhu a koordinaci.

10) Broukání

Broukejte si měkce a intenzivně tak, aby se tón rozšířil do celého těla a aby všechno příjemně vibrovalo (mmmhhhh - mmmhhhh). Můžete si broukat oblíbenou písničku nebo co Vás právě napadne.

Senzomotorické nervy vedou tyto jemné vibrace do mozku a tam způsobují zklidnění mozkových pochodů, což vede k dobré náladě.

Když se budete pohupovat v bocích a k tomu si broukat, dojde k vyplavování serotoninu a tím I k významnému zlepšení nálady.

11) Úsměv a smích

Úsměv uvolňuje mimické svaly a čelistní klouby. Tento stav svalového uvolnění v mozku spouští reakci, která způsobuje vyplavování hormonu štěstí (serotoninu). Když se usmíváme na svět, svět se usmívá na nás. To je podstata působení zrcadlových neuronů, tedy nervových buněk, které automaticky vedou k napodobování reakcí druhých lidí.

Japonské přísloví říká: " Štěstí přichází k těm, kteří se smějí."

12) Široký sed

Při sedu rozkročném nechte nohy volně spuštěné k zemi, stehna dejte mírně od sebe, v této linii pokračují i kolena a lýtka. Uvolnění umožňuje lepší dýchání. Efekt tohoto cvičení poznáte nejlépe, když si vyzkoušíte pravý opak. Posaďte se a stlačte stehna pevně k sobě. Je to náročné, potřebujete na to hodně energie. Napětí se šíří jako jed i do oblasti břicha, do bránice a do hrudníku. Nervové dráhy vedou toto napětí do mozku.

Pečujte o sebe. Posilujte svou odolnost a dobrou náladu. Ovlivňujte svůj nervový systém prostřednictvím tělesného cvičení.

Když se cítíme špatně, je napnuté celé tělo. Jsme ohnutí a špatně se nám dýchá. Zhoršuje se nám nálada a jsme neobratní. To vede ke zvýšené sebekritice a negativistickému myšlení.


Literární zdroj:

Croos-Muller Claudia: Hlavu vzhůru. Kniha o přežití. Grada Publishing. Praha, 2011.